Veel Gestelde Vragen

Algemeen

#1 Is er zwemmen in de vakantie?

Ja, CWP zwemt in alle schoolvakanties dus ook de zomervakantie gewoon door alleen op officiële feestdagen vinden de lessen geen doorgang (zie voor data onze agenda).

In sommige baden werken we tijdens de zomervakantie en Ramadan wel met een ander rooster, indien dit het geval is ontvangt u hierover bericht.

Indien het zwembad vanwege onderhoud is gesloten hoort u dit zsm van ons.

#2 Wat is de ideale leeftijd om te leren zwemmen?

De beste leeftijd om te leren zwemmen is tussen de 5 en 6 jaar.

Er zijn ouders die toch liever eerder starten met zwemmen, namelijk als hun kind 4 jaar of zelfs nog jonger is. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van die leeftijd. Een kind van 4 jaar heeft moeite met de eisen daar komt bij dat kinderen van 4 starten op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost.

Wil u dat uw kind snel leert zwemmen begin dan wat later, heeft u geen haast of moet u bv toch al naar het zwembad voor een broertje of zusje kinderen mogen bij ons starten vanaf 4 jaar en 9 maanden in de reguliere zwemlessen. Voor de groepen CWP+ en CWP EXCLUSIEF hanteren we respectievelijk 5 en 5,5 jaar.

#3 Is het beter te kiezen voor zwemles in kleine groepen?

Het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de grootte van de groep bij zwemlessen.

Daaruit blijkt dat de groepsgrootte geen cruciale factor is bij de snelheid waarmee een kind zijn diploma haalt: er is geen verschil aangetoond. We weten dat kleine kinderen vooral leren van elkaar. In dat licht is een grotere groep voordeliger dan privé les. Voor oudere kinderen geldt dat minder omdat die beter in staat zijn te luisteren naar instructies.

De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de veiligheid en is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van het zwembad en het aantal instructeurs per groep. Hier speelt de voorkeur van de ouders en het kind een doorslaggevende rol.

#4 Waarom is het ene kind sneller dan het andere kind?

Alle kinderen kunnen leren zwemmen, maar niet alle kinderen doen daar even lang over.

Tachtig procent van de kinderen is gemiddeld, tien procent haalt zijn diploma's sneller en nog eens tien procent doet er langer over. Dat is heel normaal.

Denk bv. aan leren lopen het ene kind loopt met 9 maanden en de andere pas met 1,5 jaar.

Dat een kind meer oefening nodig heeft dan gemiddeld, kan te maken hebben met de motoriek: niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo.

Soms heeft het echter te maken met angst. Het scheelt enorm als je je kind op tijd leert wennen aan water. Denk er ook aan dat je eigen houding van invloed kan zijn. Als je je kind steeds waarschuwt dat water 'gevaarlijk' is, kan het zijn dat hij/zij er bang voor wordt.

Verder is het natuurlijk van belang om de lessen regelmatig te bezoeken!

#5 Wat zijn de kosten van de zwemles?

Voor een overzicht van alle kosten kunt u de volgende link volgen http://cwp.nu/kosten

#6 Welk rekeningnummer kan ik gebruiken om mijn lesgeld te betalen?

Het lesgeld kunt u overmaken op onze rekening:

 • Sport en Onstpanningsver. CWP /
 • NL16 INGB 0000 1817 04.

De contributie van waterpolo leden ontvangen wij graag op rekening:

 • Sport en Onstpanningsver. CWP afd Waterpolo /
 • NL94 INGB 0000 1861 20.

Voor alle overige activiteiten (bv zomerkamp en het gezelligheidsweekend) vragen wij u de volgende rekening te gebruiken:

 • Sport en Onstpanningsver. CWP Multi /
 • NL90 INGB 0000 3071051.

Bij alle betalingen vragen wij u naam en lidnummer te vermelden of indien geen lidnummer bekend naam en geb.datum.

#7 Kan je bij CWP zwemmen met de ooievaarspas?

U kunt bij CWP terecht met de ooievaarspas. Leden onder de 18 krijgen op de zwemlessen 100% korting. Leden boven de 18 of sporters onvangen 50% korting op de maand contributie. De ooievaarspas dient om deze korting te ontvangen twee maal per jaar te worden gescand bij een van onze uurpenningmeesters.

#8 Hoe lang is de wachtlijst?

Een compleet wachtlijst overzicht per zwembad, dag en uur kunt u vinden op homepage (onderaan)

#9 Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uitsluitend online inschrijven via deze link of de link op de homepage gebruiken.

U ontvangt na ontvangst van het inschrijfformulier zsm een verzoek om inschrijfgeld te betalen. Zodra de € 10.00 is voldaan staat u officieel ingeschreven op een van onze wachtlijsten en gaan we een plekje voor u zoeken.

#10 Hoe kom ik aan de inloggegevens van zwemscore?

In de week na de eerste zwemles ontvangt u van ons via de mail uw eigen toegangscode en een wachtwoord (indien we u email hebben).
Met behulp van deze gegevens kunt u inloggen op de persoonlijke pagina van uw kind. Heeft u geen inloggegevens ontvangen of bent u ze kwijt kunt u deze via het contact formulier aanvragen.

#11 Mag ik kijken naar mijn kind?

Afhankelijk van het zwembad kunt u de lessen vanuit de kantine of op de tribune iedere week volgen. Voor de baden waar het kikkerbad niet vanaf de kantine/tribube te zien is heeft CWP kijkdagen.

Zuiderpark (iedere eerste maandag van de oneven maanden). Blinkerd (iedere eerste donderdag van de oneven maanden). Waterthor (iedere eerste vrijdag/zaterdag van de even maanden).

Zie voor de exacte data onze agenda.

#12 Wat moet mijn kind/ik aan naar de zwemles?

Het is belangrijk dat u of uw kind tijdens de zwemlessen badkleding draagt. Dit zit lekker en is schoner. Sportbroekje en truitjes, burkini's of leggings zijn niet toegestaan.

Voor het lopen van en naar de kleedkamers raden we aan om slippers te dragen die niet buiten worden gedragen.

#13 Mag mijn kind/ik een zwembrilletje op?

Het is toegestaan om tijdens de lessen een zwembrilletje te dragen. Bij het diplomazwemmen is het dragen van een zwembrilletje niet toegestaan. Waarom niet? Als je onverwacht te water komt heb je ook geen zwembrilletje op! Met name de oriëntatie oefeningen moeten zonder brilletje kunnen worden uitgevoerd.

#14 Waarom zwemmen kinderen met kleding aan tijdens het afzwemmen?

Als je onverwacht in het water tercht komt heb je meestal geen zwemkleding aan. Daarom wordt getoetst of iemand zich ook met kleding kan redden. De kleding eisen worden per diploma steeds iets zwaarder op deze manier zijn de leerlingen getoetst op zomer-, lente- en herfstkleding.

#15 Wat zijn de kledingeisen voor het afzwemmen?

Een compleet overzicht per diploma kunt u vinden op homepage (onderaan)

#16 Welke schoenen zijn toegestaan tijdens het afzwemmen?

Zowel plastic, leren als sportschoenen zijn toegestaan, zolang de schoen een echte zool heeft. Het doel is dat de leerling de ervaring heeft dat ze zich ook kunnen redden wanneer de voet niet vrij kan bewegen maar wordt tegengehouden door een harde zool.

#17 Kan mijn kind/ik zakken tijdens een examen

Onze zweminstructeurs geven alleen leerlingen op waarvan ze weten dat ze het kunnen halen. Een beoordelingscommissie bepaalt uiteindelijk of de leerling voldoet aan de eisen. Ja het is dus mogelijk om te zakken. Dit gebeurt dan ook een enkele keer.

Soms spelen zenuwen een rol of een opkomend griepje waardoor leerlingen bv niet meer onderwater kunnen zwemmen.

#18 Moet je kind/ik het A, B en C halen?

Ja, alleen met een A, B en C diploma is de leerling echt zwemveilig.

Met de komst van de zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en veel nieuwe vormen van recreatie in, op en bij het water, hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Die andere vaardigheden leren kinderen vooral tijdens de lessen die voorbereiden op het zwemdiploma C.

#19 Hoe snel heeft mijn kind het Zwem ABC compleet?

De meeste kinderen halen het eerste diploma na 1,5 jaar. Gemiddeld zijn er 42 klokuren nodig om het A-diploma te halen.

Voor B en C staan gemiddeld 12 klokuren per diploma.

De totale duur hangt af van de zwemles die wordt aangeboeden en de ontwikkeling/motoriek van de leerling en is sterk afhankelijk van de regelmaat waarin wordt geoefend.

Na je zwemdiploma

#1 Hoe zorg ik ervoor dat de vaardigheden van mijn kind op peil blijven?

Als je het Zwem-ABC hebt gehaald ben je zwemveilig. Zeker voor jonge kinderen is het belangrijk om te blijven zwemmen.

Je kunt binnen onze club kiezen voor het zwemvaardigheidsdiploma of je aansluiten bij onze waterpoloclub.

#2 Wat zijn de mogelijkheden na het Zwem ABC?

Je kan bij CWP verder oefenen voor je zwemvaardigheidsdiploma's of je aansluiten bij onze waterpolo afdeling.

Heb je na je Zwem-ABC interesse om verder te gaan voor je zwemvaardigheidsdiploma's dan hoef je niets te doen je stroomt automatisch door na het behalen van je C-diploma (muv de Houtzagerij).

Heb je interesse in de waterpolo laat het ons dan weten we geven je een aantal gratis proeflessen om je te laten kijken of je het echt leuk vindt.

#3 Vanaf welke leeftijd kan ik waterpolo spelen?

Er is geen minimum leeftijd om te beginnen met waterpolo. De enige eis die we stellen is dat je minimaal in het bezit bent van een A en B-diploma.

#4 Ik ben mijn diploma kwijt en nu?

Je kan bij de administratie tegen vergoeding van €5,00 een duplikaat van je diploma aanvragen.

Veiligheid

#1 Waar moet ik op letten als mijn kind in en om het water speelt?

Als je kind het volledige Zwem-ABC heeft is het veilig genoeg om te spelen in en om het water.

Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor een kind in paniek raakt en de geleerde vaardigheden hierdoor vergeet of iets waardoor hij/zij het geleerde niet meer kan uitvoeren. Het is daarom raadzaam om kinderen altijd in de gaten te blijven houden. Kinderen blijven kinderen.

#2 Wanneer heeft mijn kind voldoende vaardigheden?

Tijdens de zwemlessen voor het ABC leren kinderen alle vaardigheden die nodig zijn bij het zwemmen in zwembaden en open water. Na het behalen van het volledige Zwem-ABC is je kind veilig in het water.

Het gebeurt helaas regelmatig dat kinderen na het behalen van het Zwem-ABC geheel stoppen met zwemmen de techniek en veiligheid nemen dan wel wel langzaam af. Het is daarom zeker aan te raden om te blijven zwemmen het zwemvaardigheidsprogramma of waterpolo kan daarbij helpen.

#3 Wie kan mij helpen als ik denk dat er iets niet in orde is bij CWP?

Mag ik me even voorstellen Ik ben Karin van Beekum en heb de taak van vertrouwenspersoon op me genomen bij CWP. Ik bekleed daar geen andere bestuurs- of vrijwilligersrfunctie. Bij CWP vindt men het belangrijk dat alle leden zich veilig voelen. Om deze reden is mij gevraagd de rol van vertrouwenspersoon op mij te nemen. Zo kan ik fungeren als aanspreekpunt voor alle leden op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die door jou als ongewenst worden ervaren. Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren. Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen. Wanneer je met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd, kun je verschillende dingen doen. Je kunt het gedrag met de betrokkenen bespreken of erover praten met iemand die je vertrouwt en die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, je trainer, vrienden). Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je je tot mij als vertrouwenspersoon wenden.

Wat doet een vertrouwenspersoon In eerste instantie bied ik een luisterend oor. Daarnaast kan ik je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Eventueel kan ik behulpzaam zijn bij de bemiddeling. Ik wil benadrukken dat ik als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heb en dus vertrouwelijkheid garandeer. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor meldingen op het gebied van integriteitschendingen of strafbare feiten. Ik zal in die situaties, in overleg en samenwerking met het bestuur, gepaste maatregelen treffen. Ik hoop hierbij enige duidelijkheid gegeven te hebben over mijn rol als vertrouwenspersoon.

Karin van Beekum 079-3413573

#4 Wat zijn de gedragsregels van CWP

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.