Corona

Door Jolanda op donderdag 12 maart 2020

Woensdag 27-05-2020 - 15:00 uur / herstart zwemlessen

Beste leden.

Op het moment krijgen we veel vragen over wanneer de zwemlessen weer beginnen. We zijn druk in overleg met de diverse zwembaden over het hoe en wanneer we kunnen starten. Ons protocol voor het Zuiderpark ligt bij de gemeente Den Haag ter goedkeuring. Van de Blinkerd hebben we vandaag bericht ontvangen omtrent de regels, het protocol om te starten gaat morgen ter goedkeuring naar de gemeente. Van de Houtzagerij en Waterthor hebben we nog geen bericht ontvangen.

Zodra we toestemming krijgen zullen de zwemlessen voor een deel per 8 juni weer starten. Op dit moment kunnen we alleen mededelen dat de zwembaden Escamphof en Steenvoorde voorlopig nog dicht blijven daar deze accommodaties te klein zijn.


Maandag 25-05-2020 - 10:00 uur / herstart waterpolotrainingen jeugd

Een aantal van onze jeugdleden mogen weer starten met trainen, voorlopig volgens een strak schema (de betreffende jeugd is hier per mail over geïnformeerd).

De trainingen starten vanaf woensdag 27 mei in de Schilp en donderdag 28 mei in het Hofbad de andere trainingsmogelijkheden zijn nog niet beschikbaar.

Let op je moet je voor deze training uiterlijk 2 dagen van tevoren aanmelden door een mail te sturen naar jeugd@waterpoloresidentie.nl

VOL=VOL


Dinsdag 19-05-2020 - 15:00 uur / heropening laat nog even op zich wachten

Het opstarten van de activiteiten in de zwembaden gaat stap voor stap. Allereerst zijn de banenzwemmers aan de beurt (zie onderstaand stukje), vervolgens het schoolzwemmen en sportzwemmen, de zwemlessen van de verenigingen volgen als laatste zo heeft de gemeente Den Haag bepaald. Dit zou dan, onder voorbehoud, vanaf 8 juni kunnen zijn.

Hier wordt een onderscheid gemaakt in leeftijd. Zwemmers t/m 12 jaar en zwemmers van 13 jaar en ouder. Voor de laatste groep geldt ook in het zwembad een onderlinge afstand van 1,5 m. Bij de jongere kinderen is dit niet noodzakelijk. Wel dient de instructeur zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden van de kinderen. Dit heeft de nodige consequenties voor de wijze van lesgeven, waarover wij u graag later informeren. Alle maatregelen zijn gebaseerd op het protocol Verantwoord zwemmen van de zwembadbranche, dat ook de goedkeuring heeft van het RIVM.


Woensdag 13-05-2020 - 11:00 uur / geen herstart voor 2 juni

Vanaf donderdag 14 mei zijn een aantal Haagse zwembaden weer open om banen te zwemmen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden en op afspraak, zie hiervoor de website van de Gemeente.

Samen met de Haagse zwemverenigingen kijkt de gemeente op dit moment hoe we weer veilig kunnen zwemmen in de zwembaden. Dat is maatwerk per bad en per doelgroep. Veiligheid en gezondheid staan voorop. De gemeente verwacht dat een deel van de zwemlessen in juni weer kunnen starten.


Dinsdag 12-05-2020 - 13:00 uur / wanneer gaat het zwembad weer open?

Op dit moment krijgen we veel vragen over wanneer de zwemlessen weer beginnen. We kunnen u hier helaas nog geen antwoord op geven. We beloven u dat, zodra we meer weten we dit zo snel mogelijk met u communiceren.


Donderdag 07-05-2020 - 19:00 uur / update nav de persconferentie op 6 mei 2020

Het kabinet heeft het er gister in de persconferentie niet over gehad, maar uit de stukken die daarna op de pagina van de rijksoverheid gepubliceerd werden (rijksoverheid.nl) stond tot ieders verbazing dat ook de binnenzwembaden per 11 mei weer open mogen.

Deze ontwikkeling komt voor de zwembadbranche als een verrassing. Op dit moment wordt er gewerkt aan protocollen om de lessen te hervatten met de inmiddels bekende regels.

Helaas is de termijn van 11 mei niet mogelijk omdat

  1. de protocollen nog niet helemaal zijn uitgewerkt en ze daarna ook nog uitgevoerd moeten worden.
  2. de zwembaden hier niet op voorbereid zijn. Om kosten te besparen is bv de verwarming van de zwembaden uitgezet. Voordat het water weer de juiste temperatuur heeft zijn we zeker 10 tot 14 dagen verder.
  3. wij als vereniging nog moeten kijken of en wat we met de nieuwe protocollen wel en niet kunnen hervatten.

We doen onze uiterste best om zo snel mogelijk de lessen te hervatten maar uw en onze veiligheid/gezondheid blijft voorop staan.

Zodra we meer weten kunt u dit hier lezen.


Dinsdag 05-05-2020 - 13:30 uur / update

Dinsdag 21 april heeft het kabinet besloten de huidige regelingen te verlengen tot en met dinsdag 19 mei 2020. Wel worden de basisscholen per 11 mei weer gedeeltelijk toegankelijk en mogen kinderen tot 12 jaar vanaf 29 april 2020 weer buiten sporten. Helaas hebben we nog geen nieuws over wanneer wij weer mogen gaan zwemmen/sporten en per wanneer de zwembaden hun deuren weer openen.

De contributie voor de maand mei 2020 zal evenals die van april 2020 worden opgeschort.


Woensdag 01-04-2020 - 10:00 uur / maatregelen coronavirus verlengd

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week voor 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Zodra wij meer weten laten we u het op de website weten.


Vrijdag 27-03-2020 - 10:00 uur / contributie

Sinds vrijdag 13 maart mogen we geen zwemlessen, waterpolo, zwemmen voor ouderen of andere activiteiten meer aanbieden.

Dit heeft voor de vereniging grote financiële gevolgen; de Gemeente Den Haag heeft aangegeven de badhuur wel gewoon in rekening te brengen. De andere exploitanten van zwembaden hebben nog niets van zich laten horen.

Uiteraard zullen wij, samen met de andere zwemverenigingen in verzet gaan tegen dit besluit van de Gemeente Den Haag.

Voorlopig is ons standpunt dat de contributieverplichting per 1 april wordt opgeschort. Wel moet u er rekening mee houden dat we de maand maart 2020 nog afschrijven.

Tot op heden is het officiële bericht dat de zwembaden gesloten blijven tot en met 6 april, maar de einddatum van 1 juni is waarschijnlijker.

Er is een gering aantal leden dat heeft opgezegd, wanneer de oorzaak de sluiting van de baden was, kunt u het lidmaatschap kosteloos hervatten wanneer u zich voor 1 april weer aanmeldt.

Namens het bestuur, Daniël Letterie (voorzitter)


Maandag 16-03-2020 - 09:30 uur / aanvullende maatregelen

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangekondigde sluiting t/m 31 maart is verlengd t/m maandag 6 april 2020. Tot die tijd zullen ook al onze zwemlessen, trainingen en wedstrijden vervallen.

We hopen u vanaf 7 april weer te kunnen verwelkomen.


Vrijdag 13-03-2020 - 16:30 uur / zwembaden gesloten

De Gemeente Den Haag heeft ons zojuist het volgende bericht gestuurd

"De gemeente Den Haag volgt de aangescherpte richtlijnen van de Rijksoverheid, GGD, RIVM en NOC*NSF. Daarom passen we het gebruik en de openingstijden van de Haagse sportaccommodaties per direct aan. De Haagse zwembaden zijn gesloten voor alle sportactiviteiten van de gemeente, verenigingen en andere gebruikers."

We mogen het zwembad dus nu ook echt niet meer in.


Vrijdag 13-03-2020 - 9:00 uur / annuleren zwemlessen en diploma zwemmen

Beste leden,

Naar aanleiding van onderstaand bericht heeft CWP besloten alle activiteiten t/m 31 maart 2020 te annuleren. Dit betekent dat alle lessen en trainingen miv vandaag niet meer doorgaan. Het diploma zwemmen van zondag 15 maart 2020 zal dus ook niet doorgaan. We gaan onze uiterste best doen dit zo snel mogelijk na de sluiting opnieuw in te plannen. We brengen onze diploma kandidaten hierover per mail op de hoogte.

Een eventuele aanpassingen van onze tarieven zullen we later bepalen als het zwembad weer open is.


Donderdag 12-03-2020 - 17:30 uur / update coronavirus en activiteiten KNZB

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden. Meer nieuws volgt...........


Donderdag 12-03-2020 - 16:00 uur / coronavirus

Beste leden,

Misschien maakt u zich zorgen en vraagt u zich af of het bezoek aan de zwemlessen of trainingen in deze omstandigheden wel verstandig is.

Op basis van informatie van o.a. RIVM en NOC/NSF hebben wij geen aanleiding te veronderstellen dat deelname aan de zwemlessen of trainingen een hoger risico zou geven dan bv schoolbezoek. Scholen blijven open en ook allerlei sportwedstrijden gaan gewoon door.

Dit betekent dat er vooralsnog geen reden is om de zwemlessen en trainingen niet door te laten gaan. Wij zullen de richtlijnen van het RIVM, betreffende het Coronavirus, opvolgen. Mocht het advies vanuit het RIVM tussentijds wijzigen zullen wij u hier nader over informeren.

Wij vragen u wel uw eigen verantwoordelijk te nemen om het risico op het verspreiden van het virus te minimaliseren. Was uw handen regelmatig, hoest en niest u aan de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes indien nodig. Wijs uw kind(eren) hier ook op. Bent u of uw kind in een risicogebied geweest en vertoont u of uw kind verkoudheidsklachten of heeft u of uw kind koorts is het advies om thuis te blijven en contact op te nemen met uw huisarts. Wij vragen u deze richtlijnen na te leven.

Meer informatie over het geplande diploma zwemmen wordt zsm aan de betreffende personen verstuurd we zijn hierover nog in overleg. Dit kunt u ook hier op een later tijdstip lezen.


Kijk voor actuele informatie op www.rivm.nl